Iba't ibang Organisasyon ng Negosyo

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa gawaing pang-ekonomiya na may layuning magkaroon ng kita o tubo?

  • negosyo
  • libangan
  • kompanya
  • pamilihan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics