Hirarkiya ng Pangangailangan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Sino ang Amerikanong sikolohista na nagmungkahi ng hirarkiya ng pangangailangan?

  • Michael Todaro
  • David Mc Clelland
  • Abraham Maslow
  • Adam Smith

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics