Epekto ng Patakarang Piskal sa Pambansang Ekonomiya

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa paraan ng pagkolekta ng buwis at paggastos ng pamahalaan?

  • patakarang piskal
  • patakarang paggasta
  • patakarang pinansiyal
  • patakarang pisikal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics