Elastisidad ng Demand

Araling Panlipunan - Grade 9 / Maykroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa konseptong nagpapakita sa kakayahan ng mga mamimili na dagdagan o bawasan ang kanilang demand para sa mga produkto at serbisyo batay sa pagbabago ng presyo ng mga ito?

  • elastisidad ng demand
  • elastisidad ng produkto
  • elastisidad ng presyo
  • elastisidad ng mamimili

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics