Ang Suplay

Araling Panlipunan - Grade 9 / Maykroekonomiks

Sample Question

Ano ang suplay?

  • dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang ipagbili ng mga negosyante sa mga mamimili sa isang takdang presyo
  • dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilihin ng mga mamimili sa isang takdang presyo
  • dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang ipagbili ng mga negosyante sa pamilihan sa isang takdang oras
  • dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilihin ng mgamamimili sa isang takdang lugar

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics