Ang Suliranin ng Kakapusan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa permanenteng pagkaubos ng pinagkukunang yaman?

  • produkto
  • kakulangan
  • kakapusan
  • suplay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics