Ang Sektor ng Paglilingkod

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

Ano ang tawag sa sektor na pinagmumulan ng lakas-paggawa?

  • paglilingkod
  • agrikultura
  • industriya
  • pamahalaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics