Ang Sektor ng Industriya

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

Anong kabuhayan sa sektor ng industriya ang tumutukoy sa pagpoproseso ng mga hilaw na produkto gamit ang iba't ibang makina?

  • pagmamanupaktura
  • konstruksyon
  • tubig
  • elektrisidad

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics