Ang Sektor ng Agrikultura

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

Anong kabuhayan sa ilalim ng sektor ng agrikultura ang tumutukoy sa pagtatanim ng mga halamang namumunga?

  • pagsasaka
  • pangingisda
  • paghahayupan
  • pagmimina

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics