Ang Produksyon

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa paglikha o paggawa ng produkto para matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao?

  • pagkonsumo
  • pamimili
  • produksyon
  • pamilihan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics