Ang Patakarang Piskal at Pambansang Badyet ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Anong batas ang naglalayong buwagin ang kapangyarihan ng monopolyo sa negosyo?

  • Anti-Trust
  • Anti-Fraud
  • Anti-Theft
  • Anti-Pilferage

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics