Ang Pamilihan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Maykroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa lugar kung saan nagkakaroon ng ugnayan o interaksiyon ang mga nagtitinda at mga bumibili ng produkto o serbisyo?

  • pamilihan
  • tahanan
  • opisina
  • paaralan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics