Ang Pambansang Kaunlaran

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

Ano ang tawag sa pagkakaroon ng pagbabago mula sa mababa patungo sa mataas na antas ng pamumuhay?

  • pag-unlad
  • pagkalugi
  • pagyaman
  • paghirap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics