Ang Paikot na Daloy ng Ekonomiya

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang nagpapakita ng ugnayan at gawain ng lahat ng sektor na bumubuo sa ekonomiya ng isang bansa?

  • paikot na daloy ng ekonomiya
  • paikot na daloy ng pamahalaan
  • paikot na daloy ng buhay
  • paikot na daloy ng bansa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics