Ang Paglutas sa Suliranin ng Implasyon

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa polisiya kung saan nagkakaroon ng mahigpit na patakaran ang pamahalaan bago makapagpahiram ng pera?

  • Tight Money Policy
  • Exchange Rate Policy
  • Supply Side Policy
  • Wage Control Policy

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics