Ang Pagkonsumo

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa pagbili at paggamit ng produkto o serbisyo para matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao?

  • produksyon
  • pagkonsumo
  • presyo
  • kakapusan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics