Ang Pagbubuwis

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa halagang sinisingil ng pamahalaan sa mga negosyante at manggagawa?

  • buwis
  • renta
  • utang
  • ambag

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics