Ang Kontribusyon ng Kalakalang Panlabas sa Pag-unlad Ekonomiya ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

____________ ang ginagawa ng mga bansa upang matugunan ang mga pangangailangan hindi kayang makuha sa kanilang sariling bansa.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics