Ang Kaugnayan ng Kita sa Pagkonsumo at Pag-iimpok

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Saan nakabatay ang laki ng pagkonsumo at pag-iimpok ng isang tao?

  • kita
  • pamumuhunan
  • paglilingkod
  • kagustuhan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics