Ang Kaugnayan ng Alokasyon sa Pangangailangan at Kagustuhan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano-ano ang nakaiimpluwensiya sa alokasyon ng isang bansa?

  • pangangailangan
  • kagustuhan
  • paborito
  • yaman

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics