Ang Kaugnayan ng Alokasyon sa Kakapusan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa permanenteng pagkaubos ng likas na yaman ng bansa?

  • produksyon
  • kakapusan
  • alokasyon
  • distribusyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics