Ang Katuturan ng Consumption at Savings sa Pag-iimpok

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang nagpapakita ng relasyon ng pagkonsumo sa kita?

  • consumption function
  • savings function
  • revenue function
  • tax function

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics