Ang Impormal na Sektor

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

Anong sektor ng ekonomiya ang binubuo ng mga negosyong hindi nakarehistro sa pamahalaan?

  • impormal
  • pormal
  • bangko
  • pananalapi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics