Ang Implasyon

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa sitwasyon kung saan patuloy ang pagtaas ng mga bilihin sa pamilihan?

  • implasyon
  • deplasyon
  • recession
  • repression

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics