Ang Gross National Product

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa kabuuang bilang ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan sa loob at labas ng bansa sa loob ng isang taon?

  • Gross National Product
  • Gross Domestic Product
  • National Income
  • Collective Consumption Alowance

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics