Ang Ekonomiks

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang ekonomiks?

  • isang sangay ng agham panlipunan
  • pag-aaral sa wastong paggamit ng mga limitadong likas na yaman ng isang bansa
  • uri ng pagkain
  • pangalan ng isang sikat na lugar

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics