Ang Demand

Araling Panlipunan - Grade 9 / Maykroekonomiks

Sample Question

Ano ang demand?

  • dami ng produktong gusto at kayang bilihin ng mamimili sa isang takdang presyo
  • dami ng produktong gustong bilihin ng mamimili
  • dami ng produktong kayang bilihin sa anumang presyo
  • presyo ng produkto na gustong bilihin ng mamimili

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics