Ang Alokasyon sa Iba't ibang Sistemang Pang-ekonomiya

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa sistema kung saan pinamamahalaan ang produksyon o paggawa ng produkto, distribusyon o pamamahagi ng produkto, at pagkonsumo o ang paggamit ng produkto?

  • sistemang pampulitika
  • sistemang pampamilihan
  • sistemang pangkultura
  • sistemang pang-ekonomiya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics