Rebolusyong Siyentipiko

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Sinong matematiko ang naging tanyag dahil sa kaniyang linyang, Cogito ergo sum?

  • Tycho Brahe
  • Francis Bacon
  • René Descartes
  • Carolus Linnaeus

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics