Rebolusyong Industriyal

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Ano ang tawag sa panahon ng pagbabago at pag-unlad sa sektor ng agrikultura, paggawa, minahan, transportasyon, at teknolohiya sa Europa?

  • Panahong Industriyal
  • Panahong Siyentipiko
  • Panahong Komersyal
  • Panahong Kultural

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics