Pisikal na Katangian ng Daigdig

Araling Panlipunan - Grade 8 / Heograpiya at Mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Sample Question

Ayon sa mga dalubhasa, ilang taon na ang daigdig?

  • 4.5 bilyon
  • 45 bilyon
  • 450 milyon
  • .45 milyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics