Panahon ng Pangangatwiran at Kaliwanagan

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Anong panahon ang umusbong sa Europa noong ika-18 na siglo?

  • Panahon ng Kaliwanagan
  • Panahon ng Kaalaman
  • Panahon ng Kalamangan
  • Panahon ng Pangangalakal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics