Panahon ng Enlightenment

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Sinong pilosopo ang nagpaliwanag sa ideya ng paghahati sa kapangyarihan ng pamahalaan?

  • Voltaire
  • John Locke
  • Baron de Montesquieu
  • Jean-Jacques Rousseau

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics