Paglakas ng mga Bourgeoisie

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Ano ang tawag sa pangkat ng malalayang tao sa Europa na umusbong noong Panahong Medieval?

  • bourgeoisie
  • kabalyero
  • vassal
  • maharlika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics