Neo-kolonyalismo

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa pakikibahagi ng malalakas na bansa sa pamamalakad ng mahihinang bansa?

  • neo-kolonyalismo
  • globalisasyon
  • malayang kalakalan
  • imperyalismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics