Mga Sistemang Umiral sa Panahong Medieval

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Ano ang tawag sa mga taong nakatira sa mga ipinamahaging lupa o fief?

  • vassal
  • serf
  • alipin
  • maharlika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics