Mga Pangyayaring Nagbunsod sa Unang Digmaang Pandaigdig

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa pangkat na Triple Alliance?

  • Britanya
  • Alemanya
  • Austria- Hungary
  • Italya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics