Mga Pagbabagong Hatid ng Paglakas ng Europa

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Ano ang magandang epekto ng bourgeoisie sa lipunang Europa?

  • Umusbong ang gitnang uri na pinagmulan ng maraming iskolar at mahuhusay na mangangalakal.
  • Dumami ang mayayamang Europeo dahil sa pagnenegosyo.
  • Naghirap ang mga magsasaka dahil hindi sila kalahok sa kalakalan.
  • Nainggit ang mga maharlika, kaya nag-aral din sila sa unibersidad.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics