Mga Lumaganap na Ideolohiyang Pampulitika at Pang-ekonomiya

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa doktrina, mito, at paniniwalang nagsisilbing gabay ng mga indibidwal, kilusang panlipunan, institusyon, at mga malalaking pangkat?

  • ideolohiya
  • relihiyon
  • pangarap
  • idealismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics