Mga Hamong Kinahaharap ng Mundo sa Kasalukuyan

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Ano ang hamong kinahaharap ng maraming bansa sa Timog-silangang Asya?

  • pag-aagawan ng teritoryo
  • pagkakaroon ng magaling na pinuno
  • pag-aagawan ng mga yamang mineral
  • pagkakaroon ng bahagi sa malayang kalakalan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics