Mga Ambag ng Mahahalagang Pangyayari noong Panahong Medieval

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Anong pangkat ng tao ang tuluyang nagpabagsak sa Imperyong Romano sa Panahong Medieval?

  • mga Turko
  • mga barbaro
  • mga kabalyero
  • mga panginoong maylupa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics