Mga Ambag ng Klasikong Kabihasnan sa Gresya at Roma

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Ano ang tawag sa sistemang pilosopikal na nabuo ni Aristotle na tumutukoy sa isang lohikal na pangungusap na may tatlong magkakaugnay na pangungusap?

  • Syllogism
  • Aristotlean Theory
  • Hippocratic Oath
  • Socratic Method

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics