Kabihasnang Klasikal sa Gitnang Silangan, Aprika, Amerika, at mga Pulo sa Pasipiko

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Ano ang tawag sa pangkat ng mga mananampalataya na naniniwala sa Islam?

  • Muslim
  • Hegira
  • Muhammad
  • Medina

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics