Globalisasyon

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa integrasyon ng mga ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang daluyan at pamamaraan?

  • globalisasyon
  • kolonyalismo
  • imperylismo
  • reorganisasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics