Ang United Nations

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Saan matatagpuan ang punong himpilan ng United Nations?

  • New York
  • Paris
  • London
  • Moscow

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics