Ang Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Anong bansa ang nakatuklas at nakasakop sa Moluccas?

  • Portugal
  • Espanya
  • Inglatera
  • Pransya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics