Ang Unang Digmaang Pandaigdig

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Anong kasunduan ang nag-utos sa Austria na isuko ang kaniyang malaking teritoryo?

  • Kasunduan ng Germain
  • Kasunduan ng Neuilly
  • Kasunduan ng Serves
  • Kasunduan sa Versailles

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics