Ang Sistemang Merkantilismo

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Ano ang patakarang pang-ekonomiya kung saan ang kalakalan at industriya ay kontrolado ng pamahalaan?

  • merkantilismo
  • renaissance
  • bourgeoisie
  • monarkiya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics