Ang Simbahang Katolika sa Panahong Medieval

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Sino ang pinuno ng Simbahang Katolika?

  • Santo Papa
  • arsobispo
  • pari
  • emperador

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics