Ang Simbahang Katolika at ang Repormasyon

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Ano ang tawag sa pag-aalsa o protesta upang magkaroon ng reporma sa Simbahang Katolika?

  • Repormasyong Protestante
  • Repormasyong Katoliko
  • Repormasyong Krusada
  • Repormasyong Renaissance

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics